Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Πιστεύω εις Ένα Ευρώ!

Μετεκλογικό (black) humor:

Πιστεύω εις ένα Ευρώ, Πατέρα, Λαοκράτορα,
Ποιητήν Δ(ου)Ν(ου)Τ(ου) και Γης,
δανειστών τε πάντων και φραγκάτων.
Και εις ένα Κύριον, Πρόεδρον της Ε.Κ.Τ.,
τον Υιόν του Ευρώ τον Μονογενήν,
τον εκ του Πατρός δανεισθέντα
προ πάντων των εντόκων.
Δάνειον εκ δανείου,
Ευρώ αληθινόν εξ Ευρώ αληθινών,
τοκισθέντων -ου χαρισθέντων-
ομοούσιον τω Δ(ου)Ν(ου)Τ(ου),
δι' ού τα πάντα οφείλετω...
Εκλογές 2012 - Κυριακή 17 Ιουνίου, Λ. Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό)"...κακουργηματικές πράξεις του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο μέχρι τώρα έχει στο τρομοκρατικό ενεργητικό του πάνω από 2.852 αυτοκτονίες-θυμάτων Ελλήνων που με την οικονομική τρομοκρατία εξωθήθηκαν στην αυτοκτονία (που, ουσιαστικά, πρόκειται για δολοφονίες εκ μέρους των μνημονιακών τρωκτικών)... 1.500.000 ανέργους... 3.000.000 ανθρώπους που οδηγήθηκαν στην εξαθλίωση... «παιδομάζωμα» 120.000 νέων, που στη σύγχρονη εκδοχή του ονομάζεται μετανάστευση... 486.000 λουκέτα στην αγορά... 2,5 χρόνια εθνικής κατάθλιψης, για τις χιλιάδες των Ελλήνων που βρίσκονται στην απόγνωση από την εξαπολυθείσα τρομοκρατία του ψυχολογικού πολέμου..." [Hellenic Synthesis]

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

You'll Get Your Turn!Infowars Interview: Max Keiser on Bilderberg and 

the global financial crisis

Infowars correspondent Patrick Henningsen talks with top financial guru Max Keiser in London about this week's Bilderberg meeting in Chantilly and how they factors into the current global financial meltdown.
www.infowars.com
Published June 2, 2012


Petition
"As a citizen of the world, I support the legal battles of the Greek people and ask the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to immediately activate procedures, to investigate the crimes being perpetrated in Greece and bring to trial anybody responsible for them. Any and all persons found guilty must be punished. Such crimes must be prevented."

Click here to sign: GoPetitionΠέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Save Democracy in Greece!


Save democracy in Greece!

Save the cradle of western civilization!
Target: Prosecutor of the International Criminal Court (ICC)
Region: GLOBAL

Petition Background (Preamble)
http://justiceforgreece.wordpress.com/petitions/


For approximately the last three years, Greece has been making headlines all over the world, and the general impression has been that the Greek government has been fighting tooth and nail to save the country from bankruptcy and ruin. In actual fact though, things couldn't be more different, because, in reality, Greece's alleged saviours are the same people who, all this time, have been fighting to bring the country and its people to their knees and have, unfortunately, been very successful in their endeavors...

Support Greeks fighting any way they can to save their country. Support their struggle for justice, as well. They are seeking what is self-evident: that the guilty are brought to justice and that Democracy is restored in Greece. Help them!Στηρίξτε τους Έλληνες που μάχονται με κάθε τρόπο να σώσουν την χώρα τους. Στηρίξτε και τον αγώνα τους για δικαιοσύνη. Ζητούν το αυτονόητο: να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Βοηθήστε τους!


Petition/Αίτημα

"As a citizen of the world, I support the legal battles of the Greek people and ask the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to immediately activate procedures, to investigate the crimes being perpetrated in Greece and bring to trial anybody responsible for them. Any and all persons found guilty must be punished. Such crimes must be prevented."

"Ως πολίτης του κόσμου, στηρίζω το δικαστικό αγώνα των Ελλήνων και ζητώ από τον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) να ενεργοποιήσει αμέσως τις διαδικασίες, να εξετάσει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στην Ελλάδα και να οδηγήσει σε δίκη όσους ευθύνονται γι΄αυτά. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν, τα εγκλήματα αυτά πρέπει να αποτραπούν."

Click here to sign/υπογράψτε εδώ: GoPetition

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Εκλογές & Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος*;


[μετάφραση από το πρωτότυπο Αγγλικό κείμενο]

Στο ΚΟΝΓΚΡΕΣΟ, 4 Ιουλίου 1776
Μια Διακήρυξη των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε γενική συνέλευση


Όταν, κατά την πορεία των ανθρωπίνων τεκταινομένων, καθίσταται απαραίτητο για ένα λαό να αποκόψει τους πολιτικούς δεσμούς που τον συνδέουν με έναν άλλο και να καταλάβει, ανάμεσα στις δυνάμεις της γης, την ξεχωριστή και ίση θέση που τού ανήκει, σύμφωνα με τους Νόμους της Φύσης και του Θεού της Φύσης, ο στοιχειώδης σεβασμός των απόψεων της ανθρωπότητας επιβάλλει ο λαός αυτός να διακηρύξει τα αίτια που τον υποχρεώνουν σε αυτή την αποκοπή.
Θεωρούμε τις παρακάτω αλήθειες αυταπόδεικτες, ότι δηλαδή όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι μεταξύ τους, ότι προικίζονται από τον Δημιουργό τους με ορισμένα αναφαίρετα Δικαιώματα, ότι μεταξύ αυτών είναι το Δικαίωμα στη Ζωή, στην Ελευθερία και στην επίτευξη της Ευημερίας. - Ότι, με στόχο την διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων, εγκαθιδρύονται Κυβερνήσεις μεταξύ των Ανθρώπων, οι οποίες αντλούν τις δίκαιες εξουσίες τους από την την συγκατάθεση των κυβερνωμένων, - Ότι, κάθε φορά που μία Μορφή Διακυβέρνησης επιφέρει την καταστροφή αυτών των στόχων, αποτελεί Δικαίωμα του Λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει και να εγκαθιδρύσει νέα Κυβέρνηση, θεμελιώνοντάς την πάνω σε τέτοιες αρχές και οργανώνοντας τις εξουσίες της έτσι ώστε, κατά το δοκούν του, να επιτευχθεί η Ασφάλεια και Ευημερία του. Όντως, η σωφροσύνη επιβάλλει ότι Κυβερνήσεις, οι οποίες υφίστανται επί μακρόν, δεν πρέπει να αντικαθίστανται για επουσιώδεις και παροδικούς λόγους. Και όλη η σχετική εμπειρία έχει δείξει ότι οι άνθρωποι μάλλον τείνουν να ανέχονται δεινά, εφ' όσον αυτά είναι ανεκτά, παρά να επανέρχονται καταργώντας τις αρχές που έχουν συνηθίσει. Όμως, όταν μία μακρά αλληλουχία καταχρήσεων και υφαρπαγών, οι οποίες αποβλέπουν στον ίδιο Στόχο, καταδεικνύουν ένα σχέδιο υποβιβασμού τους στον απόλυτο Δεσποτισμό, είναι δικαίωμά τους -είναι καθήκον τους- να αποτινάξουν μια τέτοια Κυβέρνηση και να δημιουργήσουν νέα Εχέγγυα για την μελλοντική τους ασφάλεια. - Τέτοια υπήρξε η υπομονετική ανεκτικότητα αυτών εδώ των Αποικιών και τέτοια είναι τώρα η ανάγκη που τούς επιβάλλει να αλλάξουν το μέχρι τώρα Σύστημα Διακυβέρνησής τους. Το ιστορικό του παρόντος Βασιλέα της Μεγάλης Βρετανίας είναι ιστορικό αλλεπάλληλων βλαβών και υφαρπαγών, οι οποίες όλες αποβλέπουν στην επιβολή μιας απόλυτης Τυραννίας πάνω σε αυτές τις Αποικίες. Προς απόδειξη τού ισχυρισμού αυτού, ας υποβληθούν Γεγονότα ενώπιον ενός ειλικρινούς κόσμου...

Εκάς οι βέβηλοι!!!**
                                                

Κ’ γώ ποκρίθηκα: «ς περάσω κι ς πεθάνω! Πλάστης κ’ γώ μ’ λο τό νο καί μ’ λη τήν καρδιά μου, λάκκος κι ς φάη τό πλάσμα μου, πό τ’ θάνατα λα μπορε ν’ ξίζει πιό πολύ τό γοργοπέρασμά μου» [Κωστής Παλαμς, 1903, "Ἡ ἀσάλευτη ζωή"]

...κακουργηματικές πράξεις του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο μέχρι τώρα έχει στο τρομοκρατικό ενεργητικό του πάνω από 2.852 αυτοκτονίες-θυμάτων Ελλήνων που με την οικονομική τρομοκρατία εξωθήθηκαν στην αυτοκτονία (που, ουσιαστικά, πρόκειται για δολοφονίες εκ μέρους των μνημονιακών τρωκτικών)... 1.500.000 ανέργους... 3.000.000 ανθρώπους που οδηγήθηκαν στην εξαθλίωση... «παιδομάζωμα» 120.000 νέων, που στη σύγχρονη εκδοχή του ονομάζεται μετανάστευση... 486.000 λουκέτα στην αγορά... 2,5 χρόνια εθνικής κατάθλιψης, για τις χιλιάδες των Ελλήνων που βρίσκονται στην απόγνωση από την εξαπολυθείσα τρομοκρατία του ψυχολογικού πολέμου...***


Τούτες τις μέρες τις στυφές δεν είναι πλέον η ώρα των λέξεων και των εντυπώσεων, αλλά της ουσίας. Ο Ελληνικός Λαός, ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ, οφείλει να συντρίψει αυτούς που βιάζουν το διαχρονικό όραμα του ελληνισμού: την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την αντρειοσύνη και την προστασία των αδυνάμων μελών της κοινωνίας του.


Όχι! Δεν υπάρχει πλέον συμβιβασμός και μοιρολατρική αποδοχή της σκλαβιάς. Ένας και μόνος δρόμος ανοίγεται μπροστά μας: o δρόμος της ενεργητικής αντίστασης, ο δρόμος του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, o δρόμος του παλλαϊκού αγώνα για την οριστική κατάκτηση και την κατοχύρωση της λευτεριάς. Αυτή είναι η ηρωική διάθεση του ελληνικού λαού μέσα στην αγωνία του - την αγωνία ενός λαού που θέλει να ζήσει και θα ζήσει. Που θα παλέψει όλος μαζί ενωμένος, που θα παλέψει τον δίκαιο και έντιμο αγώνα και θα νικήσει αψηφώντας τα σκοτάδια. Που θα παλέψει αποκρούοντας τα φαύλα σχέδια των δολοφόνων του. Που θα παλέψει για να ξεπεράσουμε τις πικρίες μας, να γιάνουμε τις πληγές μας, να χαρούμε το φως! Θα παλέψει γιατί ακόμη και μες στο απόλυτο σκοτάδι μπορεί να ανθίσει η ομορφιά. Θα παλέψει τώρα, γιατί τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, νοιώθουμε όλοι ζωντανή μέσα μας την εγερτήρια κραυγή του Ρήγα Φεραίου που εμψύχωσε τους προγόνους μας του 1821: «Καλλίτερα μιας ώρας ελεύτερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή!»...

**Σαν έκφραση, το "εκάς οι βέβηλοι" έχει περάσει στην καθομιλουμένη και σημαίνει "μακριά οι βέβηλοι". Η φράση προέρχεται από το τελετουργικό των επονομαζόμενων "μεγάλων" Ελευσίνιων Μυστηρίων (προηγούνταν τα λεγόμενα «μικρά») και με αυτήν προειδοποιούνταν οι τυχόντες άσχετοι με αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο τέλεσής τους. Ουδεμία σχέση έχει με το ΕΚΑΣ των σημερινών συντάξεων!
***Και, θα προσθέσω εγώ, από την εξαπολυθείσα γενοκτονία του Ελληνικού λαού μέσω "εισαγόμενων" θανατηφόρων μολύνσεων (βλέπε "Η Τιμή της Άννας!", [*2])                                                           


Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Τί Είναι η Κυβέρνηση ή Τί Είναι ο Κοινοβουλευτισμός!

Published on Mar 27, 2012 by 
Ένας εξωγήινος επισκέπτεται τον πλανήτη μας, προσπαθώντας να διαπιστώσει αν το ανθρώπινο είδος έχει εξελιχθεί. Ανοίγει μια συζήτηση με τον πρώτο άνθρωπο που συναντά, σύντομα όμως έρχεται σε αδιέξοδο, πασχίζοντας να κατανοήσει το σύστημα διακυβέρνησης των ανθρώπων και συγκεκριμένα, τι ακριβώς είναι η κυβέρνηση. Ένας πανέξυπνος και πολύ αποκαλυπτικός, μέσα στην απλότητά του, διάλογος, βασισμένος σε μια ομιλία του Larken Rose.

(δημιουργός: Graham Wright)

Πρωτότυπο βίντεο: "government explained" http://www.youtube.com/watch?v=EUS1m5MSt9k

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Το Χαράτσι, Η ΔΕΗ & Οι Εθνοπροδότες!

Aπό τον ιστότοπο της ΔΕΗ - υπογραμμίσεις δικές μου: 

Ενημέρωση Επενδυτών
Το 1950 ιδρύθηκε η ΔΕΗ με στόχο να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μία εθνική
ενεργειακή πολιτική, που θα οδηγήσει στον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας
με την αποτελεσματική αξιοποίηση των εγχώριων πηγών. Ο σκοπός της "να
εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον", πρακτικά σημαίνει το δικαίωμα κάθε
Έλληνα πολίτη να έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος."

Η ΔΕΗ με αριθμούς

7,5 εκατομμύρια πελάτες
103 σταθμοί παραγωγής
12.782 MW εγκατεστημένη ισχύς
78% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα
12.093 χλμ. γραμμές Μεταφοράς
226.456 χλμ. γραμμές Διανομής 


Έχω αναφερθεί στο παρελθόν στο θέμα ΔΕΗ και χαράτσι [14-10-201119-10-201106-12-2011 & 21-01-2012]. Επανέρχομαι σήμερα, θέλοντας να διατυπώσω εδώ μια δική μου (συνομωσιοσιολογική, θα πουν μερικοί από εσάς;) θεωρία: Tο χαράτσι (μέσω παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας) δεν σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τόσο ως εισπρακτικό μέτρο, όσο ως εργαλείο υποβάθμισης της χρηματιστηριακής αξίας της ΔΕΗ, έτσι ώστε η εταιρεία να ξεπουληθεί πάμφθηνα στους διεθνείς και εγχώριους κερδοσκόπους! Ζητώ συγνώμη που θα σάς κουράσω λίγο, αλλά το θέμα πραγματικά αξίζει την προσοχή σας και τον χρόνο σας.
Τα προς σύνθεση στοιχεία μου:

1. ΔΕΗ: σενάριο πώλησης σε "κομμάτια" αποκάλυψε ο Παπακωνσταντίνου [econews]


Γιώργος Παπακωνσταντίνου, o
κύριος συντελεστής του
μνημονίου, της χρεωκοπίας
και της απώλειας εθνικής
κυριαρχίας. Δεν έχει κανένα
λόγο ν' ανησυχεί. Ούτως ή
άλλως είναι κάτοχος μεγάλης
περιουσίας που προέρχεται από
μια υπογραφή του Τσολάκογλου.*
<...>
Συγκεκριμένα το σχέδιο προβλέπει τη σύσταση μιας «νέας» ΔΕΗ, στην οποία θα εισφερθούν πάγια της μητρικής εταιρίας (λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικά, φυσικού αερίου, ορυχεία, κλπ), η οποία στη συνέχεια θα πωληθεί σε ιδιώτη επενδυτή, στο πρότυπο της ιταλικής Enel.
<...>

Το παραπάνω δημοσιεύθηκε 26-09-2011 και πέρασε στα ψιλά των ειδήσεων - κυριολεκτικά θάφτηκε! Όμως, δεν είναι πλέον σενάριο. Η ΔΕΗ έχει ήδη "κοπεί" σε κομμάτια - θυγατρικές εταιρείες. Από γνωστό μου εντός ΔΕΗ άκουσα ότι τμήμα της νέας θυγατρικής της, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) πουλήθηκε πρόσφατα σε Κινεζική(???!!!) εταιρεία! Είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε πουθενά. Αν αληθεύει, οι υπάλληλοι που ανήκουν στο ξεπουλημένο τμήμα δεν είναι πλέον ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - είναι υπάλληλοι Κινέζων! Αυτό πού όντως αληθεύει είναι ότι, μεταξύ άλλων δημόσιων "ασημικών, μεταβιβάστηκε στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και 17% της ΔΕΗ Α.Ε. (ΦΕΚ 1363 - 26 Απριλίου 2012). [foititesoikonomikon]
2. Τί κρύβει το σφυροκόπημα της μετοχής της ΔΕΗ; [energypress]

Ο παλαιός πολιτικός Μιχάλης Παπακωνσταντίνου
(1919-2000), υιός του δαιμόνιου επιχειρηματία
Γεωργίου Μ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος, το
1941, απέκτησε από τον Τσολάκογλου το προνόμιο
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα.
Ο ίδιος υπηρέτησε ως διερμηνέας των Γερμανών
στην Πτολεμαΐδα.
* (Σημ.: Ανήκε πρώτα στην Ε.Κ.

και μετά στη Ν.Δ. Είναι θείος του Γιώργου
Παπακωνσταντίνου. Οι αρχαίοι Έλληνες
έλεγαν ότι αν κάποιος είναι σάπιος, σάπιος θα
είναι και ο σπόρος του)


 
<...>
Παράγοντες της αγοράς συμφωνούν εν μέρει ότι η απαξίωση της μετοχής της ΔΕΗ οφείλεται στη γενικευμένη «βουτιά» των χρηματιστηρίων, ωστόσο υπενθυμίζουν με νόημα ότι η πορεία της μετοχής έχει «άρωμα» ΟΤΕ, δηλαδή θυμίζει την περίπτωση του ΟΤΕ που πριν αγοραστεί από τoυς Γερμανούς είχε «καταρρεύσει» στο ΧΑ.
Οι ίδιοι εξηγούν ότι σε δύο περιπτώσεις που η Deutsche Telekom ζητούσε μεγαλύτερο μερίδιο στον ΟΤΕ, η μετοχή του Οργανισμού υπέστη χρηματιστηριακή «βουτιά», και έφτασε σε ιστορικά χαμηλά. Η εξέλιξη σαφώς «βοήθησε» τους Γερμανούς να αγοράσουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ωστόσο άφησε αρκετούς να μιλούν ακόμη και για «μεθοδευμένη» απαξίωση του ΟΤΕ….
Η περίπτωση της ΔΕΗ παρουσιάζει λοιπόν αρκετές ομοιότητες με τον ΟΤΕ δεδομένης και της πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πώληση μεριδίου της επιχείρησης. Ορισμένοι ισχυρίζονται μάλιστα ότι οι όμιλοι του εξωτερικού, που έχουν εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, αλλά και τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, διευκολύνονται σε μεγάλο βαθμό από την χρηματιστηριακή απαξίωση της ΔΕΗ, με αφορμή την κρίση.
<...>


3.Αποτελέσματα χαρατσιού για την ΔΕΗ
Ο κατοχικός Πρωθυπουργός Τσολάκογλου,
με την υπογραφή του οποίου παραχωρήθηκε
το προνόμιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στην οικογένεια Παπακωνσταντίνου.*
  • Εξοντωτικά πρόστιμα στις περιπτώσεις που αρνείται να προβεί σε διακοπή (ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων).
  • 'Φόρτωμα' της εταιρείας με τα €207.000.000 χρέος που άφησαν πίσω οι ιδιωτικοί πάροχοι ρεύματος (ENERGA & HELLAS POWER) χρεωκοπώντας (λόγω χαρατσιού).
  • Μέχρι το τέλος του 2011, από τούς 9.500.000 λογαριασμούς με χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) είχαν πληρωθεί μόνον οι 5.500.000 (το 58%) με συνολικό ύψος τελών €1.100.000 - μάλλον απογοητευτικά εισπρακτικά αποτελέσματα, θα έλεγα. [στοιχεία ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ]
  • Πλήρης κοινωνική απαξίωση της εταιρείας (και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) - ουδείς συμπαθεί τον φοροεισπράκτορα.


4. Η σημερινή (χθεσινή) εικόνα της μετοχής ΔΕΗ

Πέρισυ τέτοια εποχή, η μετοχή άξιζε περίπου €10,50. Τώρα 'παίζει' γύρω στα €1,50! Δείτε παρακάτω:

(ΚΛΙΚ στην εικόνα για ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)


5. Οι σημερινοί (χθεσινοί) μέτοχοι της ΔΕΗ

Σημειώστε ότι πέρισυ τέτοια εποχή, Silchester International Investors LLP με 13,80% συμμετοχή δεν υπήρχε! Λέτε αυτά τα κοράκια να ξέρουν κάτι που εμείς δεν γνωρίζουμε; (Σαφέστατα, το ερώτημά μου είναι ρητορικό!)


(ΚΛΙΚ στην εικόνα για ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)

Πτολεμαΐδα, 1958: ο τότε Πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής,
κατά την επίσκεψή του στο πρώην εργοστάσιο
Παπακωνσταντίνου, (φτιαγμένο με υπογραφή του Τσολάκογλου
το 1941), αφού το είχε αγοράσει η ΔΕΗ
(δηλαδή ο Ελληνικός λαός - εσείς κ' εγώ)
*
[1] "Διευκρινίζεται ότι η εταιρία Silchester International Investors LLP"" έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, The Calleva Trust, The Kiltearn Global Equity Fund, The Silchester Global Equity (Ireland) Fund. Από τους πελάτες της δίνεται στην Silchester πλήρη διακριτική ευχέρεια στις επενδύσεις τους και η εξουσιοδότηση να ψηφίζει για λογαριασμό τους. Εντούτοις, η εταρία δεν ενεργεί ως θεματοφύλακας για τους πελάτες της και επομένως οι μετοχές δεν κρατιούνται στο όνομά της αλλά στο όνομα της τράπεζας-θεματοφύλακα (custodian bank) κάθε πελάτη."
[2] Το ποσοστό του "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ", ήτοι 51,49% στην εισηγμένη εταιρία ΔΕΗ Α.Ε, όπως διαμορφώθηκε μετά από την διάθεση με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό 13.300.000 μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου" και 23.200.000 μετοχών της εταιρίας Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.
Τελευταία Ενημέρωση:
Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012
[http://www.capital.gr/xa/insiders.asp?s=%C4%C5%C7 - Χθες]


*Σημείωση: οι φωτογραφίες (με τις λεζάντες) είναι από το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα, ιστορικού συγγραφέα, ειδικευμένου στα κατοχικά θέματα: "Η ελληνική οικονομία επί Κατοχής και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια" (ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ - Μια διαδρομή από το 1941 μέχρι τις μέρες μας). Τί στοίχημα πάτε ότι (ο υπόλογος στον Εισαγγελέα Χαλκίδας για εσχάτη προδοσία) Γ. Παπακωνσταντίνου ("πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα 'ναι!") επενδύει μέσω Silchester International Investors LLP;


Και τώρα, μερικά βασικά στατιστικά μεγέθη της ΔΕΗ και η εξέλιξή τους σε διάστημα 10ετίας (2000 - 2010) [www.dei.gr]:

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Έχουν μειωθεί κατά 9800 (31%) 
2. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (εκατ. €)
Έχει αυξηθεί κατά 51%!
3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η/Ε (TWh)           
1955
1960
1970
1980
1990
2000
2010
0,6
   1,4    8,4
  20,1
    28,3    43,3
51,6


                         

4. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ MT & XT (km)
1955
1960
1970
1980
1990
2000
2010
1.480
9.300
58.450
109.556
151.548
192.573
226.456


2000-2010: Έχει αυξηθεί κατά 15%!
1955-2010: Έχει αυξηθεί κατά 1530%!


5. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (GW)

1953
1960
1970
1980
1990
2000

2010
0,1
0,6
2,6
5,4
8,8
11,1
12,8
2000-2010: Έχει αυξηθεί κατά 13%!
1953-2010: Έχει αυξηθεί κατά 1280%!
                 
6. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (εκατ. €)
Έχει μειωθεί κατά 17%!Εγώ (ως αφελής Μηχανικός), βάσει των παραπάνω στοιχείων, αξιολογώ την ΔΕΗ ως άκρως επικερδή επιχείρηση - ένα οικογενειακό ασημικό που, κυριολεκτικά, χαρίζεται (ας είναι καλά ο Γ. Παπακωνσταντίνου - αδυνατώ να πιστώσω με ΤΟΣΗ ΕΥΦΥΪΑ τον ΓΑΠ). Κλείνω με αυτό (επιφανειακά, άκρως παράλογο για έναν αφελή Μηχανικό): η ΔΕΗ μού πουλά το ρεύμα προς περίπου 15 λεπτά την κιλοβατώρα και το αγοράζει προς 45 λεπτά φέτος (αγόραζε προς 55 πέρισυ) από τους ιδιώτες μικροπαραγωγούς με φωτοβολταϊκά στην ταράτσα τους ή από τους μεγαλοπαραγωγούς (π.χ. στην Πελοπόννησο, στις Ε.Ο.Ζ. του Τατούλη, mini πρωθυπουργού, όπου θα εγκατασταθούν Γερμανικά φωτοβολταϊκά - αποδίδουν μέχρι 6 φορές περισσότερο απ' ό,τι στην Γερμανία και το ρεύμα θα εξάγεται, πού άραγε;)! Εντάξει ρε παιδιά, είπαμε "πράσινη ανάπτυξη" (και πράσιν' άλογα = πράττειν άλογα), αλλά τούτο 'δώ δεν βγάζει κανένα απολύτως οικονομικό και αναπτυξιακό νόημα, όπως και να το δεις,ειδικά για μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο! Έλεος!!!


Κατά τα άλλα, ακούω ότι, από τον Ιούνιο και μετά (μετά τις εκλογές δηλαδή) η ΔΕΗ δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει πλέον μισθούς (οι συμβασιούχοι της είναι ήδη στον πάγο, φάρμακα και περίθαλψη ήδη κόπηκαν). Άσε που έρχονται (προσχεδιασμένες) κυλιόμενες 3ωρες - 4ωρες διακοπές ρεύματος και νερού πανελλαδικά επί καθημερινής βάσεως (μέχρι να γονατίσουμε ολοκληρωτικά δηλαδή).


ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, ΚΟΥΦΑΛΑ!!!
(τού δοντιού, εννοείται)